Advocaat Kristof Lauwens

Associate / Advocaat
Meester Kristof LAUWENS studeerde in 2015 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Na zijn studies startte Meester LAUWENS onmiddellijk zijn stage bij het advocatenkantoor Smet-Van Nooten, met specialisatie in het straf- en strafprocesrecht. In 2016 won hij de Prijs voor de Meest Verdienstelijke Stagiair, uitgereikt door de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel. In datzelfde jaar won hij ook de publieksprijs van de pleitwedstrijd welke werd georganiseerd door het Vlaams Pleitgenootschap. In 2017 verleende de Orde van Vlaamse Balies aan Mr. Kristof LAUWENS het getuigschrift “Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”. Dit getuigschrift laat hem toe om tevens procedures in strafzaken te voeren voor het Hof van Cassatie. Sedert oktober 2018 werd Mr. Kristof LAUWENS ingeschreven op het Tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Mr. Kristof LAUWENS legt zich hoofdzakelijk toe op straf- en strafprocesrecht, verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht.