Over Smet - Van Nooten Advocaten

Onze materie.

  • STRAFRECHT
  • Verkeersrecht
Onze ‘Core Business’. We staan u bij, zowel vermeende dader als slachtoffer. De beginselen van het strafrecht en strafprocesrecht zijn ons eigen, maar meer dan ooit kan u bij ons terecht voor elke specifieke materie zoals algemeen strafrecht (zoals bv. diefstal, valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en oplichting, slagen en verwondingen, drugs, doodslag, moord…), financieel strafrecht (zoals bv. misdrijven die verband houden met een faillissement, witwasmisdrijven,…) en sociaal strafrecht (zoals bv. inbreuken op de sociale zekerheidswetgeving in HORECA-aangelegenheden,…)
In geval van een dagvaarding voor de politierechtbank ingevolge een verkeersinbreuk, is bijstand van een raadsman een ‘must’. Hiervoor komt u bij ons terecht. We informeren u volledig over de aard van de inbreuk en de mogelijke gevolgen die eraan verbonden zijn, analyseren steevast de meest recente rechtspraak samen met de toestroom aan wetswijzigingen en nieuwe wetsbepalingen. Dit om u op de meest optimale manier bij te staan en om het meest bevredigende resultaat te kunnen bekomen.

Wouter Smet - Partner / Advocaat

Meester Wouter SMET behaalde zijn rechtendiploma in 2003. Na een doorgedreven samenwerking binnen het advocatenkantoor waar hij zijn stage aanvatte, besloot hij na meer dan 10 jaar om zijn eigen praktijk op te richten samen met Meester Marijn VAN NOOTEN.

Meester SMET is sterk onderlegd in het strafrecht en strafprocesrecht, maar bekwaamt zich eveneens in meerdere domeinen zoals aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht en handelsrecht.

Sinds 2013 is hij als lector verbonden aan het CVO waar hij binnen de opleiding Rechtspraktijk de vakken algemeen strafrecht en strafprocesrecht doceert. Hij is tevens plaatsvervangend lid van de Probatiecommissie en afgevaardigde van het Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel.

VOORAL GESPECIALISEERD IN:

Strafrecht, handelsrecht, aansprakelijkheidsrecht
Advocaat Wouter Smet
Advocaat Marijn Van Nooten

Marijn Van Nooten - Partner / Advocaat

Mr. Marijn VAN NOOTEN rondde in juni 2002 zijn rechtenstudies met onderscheiding af aan de KU Leuven.
Na een bijkomende studie "Grondige Gespecialiseerde Studie van het Vennootschapsrecht" in Brussel, vatte hij zijn stage in september 2003 aan bij het kantoor Van Landuyt en Vennoten in Zellik met als stagemeester Meester Luc Deleu.
Sinds 2006 is hij tableauadvocaat aan de balie van Brussel. Hij is tevens houder van het "Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken".
Mr. VAN NOOTEN is gespecialiseerd in het strafrecht in al zijn facetten, maar behandelt daarnaast ook veel dossiers van verkeersrecht, handelsrecht, burgerlijk recht en echtscheidingen. Kwaliteit en efficiëntie zijn sleutelwoorden voor hem. Mr. Marijn VAN NOOTEN is inmiddels zowel ingeschreven aan de balie van Brussel als aan de balie van Turnhout.

VOORAL GESPECIALISEERD IN:

Strafrecht, handelsrecht, aansprakelijkheidsrecht