Advocaat Wouter Smet

Advocaat / partner
Meester Wouter SMET behaalde zijn rechtendiploma in 2003. Na een doorgedreven samenwerking binnen het advocatenkantoor waar hij zijn stage aanvatte, besloot hij na meer dan 10 jaar om zijn eigen praktijk op te richten samen met Meester Marijn VAN NOOTEN. Meester SMET is sterk onderlegd in het strafrecht en strafprocesrecht, maar bekwaamt zich eveneens in meerdere domeinen zoals aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht en handelsrecht. Sinds 2013 is hij als lector verbonden aan het CVO waar hij binnen de opleiding Rechtspraktijk de vakken algemeen strafrecht en strafprocesrecht doceert. Hij is tevens plaatsvervangend lid van de Probatiecommissie en afgevaardigde van het Bureau voor Juridische Bijstand te Brussel.